Cierpię na depresję…

Depresja i co dalej?

O depresji wiele słyszymy w ostatnim czasie – że trzeba ją leczyć, że jest niebezpieczna, że cierpią na nią ludzie niezależnie od statusu społecznego, ekonomicznego oraz poziomu wykształcenia. Słyszymy także o objawach, uczymy się kryteriów rozpoznawania depresji – aby nie przegapić pierwszych symptomów. Mimo dużej społecznej świadomości czym jest depresja – wiele osób, które zostają dotknięte tym zdepresjaaburzeniem – nie sięga po pomoc. Dlaczego? Jednym z objawów depresji jest trudność, aby zrobić cokolwiek – wyjście po pomoc jest pewnym wysiłkiem, który należałoby podjąć, a na który osoba chora nie potrafi się zdobyć.

Triada depresyjna

Aaron Beck, jako objawy depresji wymieniał tzw. triadę depresyjną, na którą składa się negatywne myślenie o sobie, o świecie oraz o przyszłości. Poczucie beznadziejności swojej egzystencji obecne w depresji odbiera wszelką siłę do działania. Należy jednak wiedzieć, że jest to jeden z objawów choroby – i, o ile to możliwe, spróbować przekroczyć ograniczenia indukowane depresją i zgłosić się na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną. Myślenie o własnej niemocy jak o objawie chorobowym może pozwolić zdystansować się do stanu, w którym się znajdujesz. Kiedy zaczniesz się wydostawać z depresji – lepiej to zrozumiesz. Osoby, które mierzą się z kolejnym epizodem depresyjnym w swoim życiu – lepiej rozumieją i rozpoznają objawy tej choroby. Niestety nie zawsze jednak oznacza, że łatwiej zwrócić się o pomoc. Pewne znieruchomienie życiowe i trudność wykonania jakiegokolwiek ruchu jest znamienne dla depresji.

Leki czy psychoterapia?

W depresji, zwłaszcza w epizodach o średnim i ciężkim nasileniu objawów, potrzebujemy pomocy farmakologicznej, pomoc psychoterapeutyczna możliwa jest niekiedy dopiero po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia farmakoterapii. W lżejszych epizodach depresyjnych pomocna bywa sama psychoterapia. W momencie rozpoczynania się epizodu depresyjnego bywamy zdezorientowani – nie wiemy co właściwie się z nami dzieje. Depresja to nie tylko smutek, często ten objaw wcale nie wysuwa się na pierwszy plan. Możesz mieć kłopoty ze snem, odczuwać niepokój, lęk, zmęczenie, zniechęcenie, zmiany apetytu lub różne objawy somatyczne. W takiej sytuacji warto udać się do psychologa na konsultację. Nie ulegaj myślom „wyolbrzymiam”, „nic mi nie jest”, „ludzie mają większe problemy…” często, jako psycholog, słyszę w gabinecie takie wątpliwości odnośnie zasadności odbywającej się konsultacji – niestety takie słowa wypowiadane są przez osoby z pełnoobjawową depresją, które powinny zgłosić się po pomoc już znacznie wcześniej. Problem ten dotyczy zwłaszcza mężczyzn, wśród których niestety wciąż pokutuje stereotyp konieczności źle rozumianego radzenia sobie z życiem. Radzenie sobie – to odważne i odpowiedzialne sięganie po pomoc kiedy życie tego wymaga. A depresja z całą pewnością wpisuje się w tego rodzaju życiowe wymagania.

Jaką pomoc otrzymasz w gabinecie?

  • rozpoznanie objawów depresji
  • wsparcie w czasie oczekiwania na działanie leków
  • lepsze rozumienie przyczyn wystąpienia depresji
  • lepsze rozumienie własnych emocji
  • lepsze radzenie sobie z objawami depresji
  • umiejętność zapobiegania rozwojowi depresji