Nie radzę sobie w nowym miejscu

Problemy adaptacyjne w nowym miejscu

Nowe miejsce zamieszkania, nowa praca, nowa szkoła – to czynniki wyzwalające poczucie niepewności i wrażenie, że nie radzę sobie w nowym miejscu. Potrzebujemy czasu, aby zaadoptować się do nowej sytuacji. Każda zmiana w życiu zazwyczaj jest pewnym wyzwaniem emocjonalnym – konfrontujemy się z niepewnością, obawami o to jak będzie. Dotychczasowe miejsce, pozycja życiowa – choć czasem niewygodne, z racji swojej stałości dają poczucie bezpieczeństwa. Przewidywalność, poczucie kontroli – to zazwyczaj cenne wartości, których nie chcemy tracić. W nowej sytuacji życiowej dominuje jednak najczęściej brak poczucia kontroli. U wielu osób, utrata poczucia kontroli generuje nieprzyjemny stan napięcia emocjonalnego.

nie radzę sobie w nowym miejscu

Otwartość na doświadczenia.

W zależności od naszych uwarunkowań temperamentalnych – jesteśmy mniej lub bardziej otwarci na nowe doświadczenia. Dla niektórych osób, nawet przeprowadzka do nowego mieszkania będzie wyzwalaczem silnego stresu i kłopotów adaptacyjnych. Inni – ciągle w nowym miejscu – odnajdują się bez większych przeszkód. Dla takich osób stresem będzie zbyt długa stałość. Mimo różnic indywidualnych, każdy mniej lub bardziej przeżywa proces adaptacji do nowej sytuacji. Najważniejszym elementem tego procesu jest uświadomienie sobie, że ta niepewność nie będzie trwała wiecznie. Kiedy tracimy poczucie bezpieczeństwa – najczęściej myślimy, że tak już będzie zawsze – to generuje kolejny lęk. Powstaje błędne koło, z którego trudno się wyzwolić. Czasem niepotrzebnie sięgamy po używki, które tylko pozornie niwelują nieprzyjemne napięcie. Uzależnienia często wiążą się z kłopotami adaptacyjnymi. Warto zastanowić się jak radzić sobie w nowym miejscu bardziej konstruktywnie.

„Kiedy w końcu uda mi się w tym odnaleźć?”

Proces adaptacji do nowej sytuacji trwa zazwyczaj kilka tygodni. Po tym czasie odnajdujemy się w nowym miejscu, znajdujemy własną tożsamość i określamy na nowo swoją rolę i pozycję w aktualnym środowisku. Niepewność stopniowo się zmniejsza, odzyskujemy poczucie kontroli, znów czujemy grunt pod nogami i uczucie, że radzę sobie w nowym miejscu. Jeśli stan dyskomfortu psychicznego związanego z adaptacją do nowej sytuacji utrzymuje się długo lub jest bardzo dotkliwy – warto sięgnąć po wsparcie. Klasyfikacja chorób psychicznych zalicza problemy adaptacyjne do zaburzeń nerwicowych/lękowych. Problemy z odnalezieniem się w nowym miejscu można rozumieć w kategoriach kryzysu, a kryzys może sprzyjać rozwojowi. Pomoc psychologiczna w kryzysie bywa nieocenionym wsparciem.

 

Jaką pomoc możesz otrzymać w gabinecie?

  • wsparcie w trudnej sytuacji związanej ze zmianą
  • lepsze rozumienie przezywanych emocji
  • uporządkowanie i radzenie sobie z emocjami związanymi z nową sytuacją życiową
  • wsparcie w przedefiniowaniu cech własnej tożsamości
  • wsparcie w adekwatnym rozpoznawaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb w nowej sytuacji życiowej
  • lepsze radzenie sobie ze stresem